تخصیص اعتبار بانک صادرات به سازندگان تجهیزات نفتی

بانک صادرات ایران برای حمایت از داخلی‌سازی تجهیزات صنایع نفت، گار و پتروشیمی با انجمن سازندگان تجهیزات صنایع نفت ایران

بیشتر بخوانید