کمبود نهاده علت اصلی معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه

رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور باتاکید براینکه خسارت وارد شده به تولیدکنندگان ماهانه بیش از ۱.۲ میلیارد تومان است،

بیشتر بخوانید