خسارت روزانه 500 هزار تومانی به کامیون‌داران به دلیل توقف بار در مرزها

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: تصمیمات درباره وضعیت مرزها دیر اطلاع رسانی شده است و به همین دلیل

بیشتر بخوانید