انتقال گاز به مجتمع‌های پتروشیمی چابهار تا یک سال نیم آینده

رئیس مجلس گفت: طبق گفته وزیر نفت، تا یک سال نیم آینده گاز به مجتمع‌های پتروشیمی منطقه آزاد چابهار منقل

بیشتر بخوانید

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران در بازديد از منطقه سه عمليات انتقال گاز ایران:ضرورت تبديل شدن مناطق انتقال گاز به قطب های تخصصی

بايستي مناطق انتقال گاز ایران متناسب با ظرفيت و پتانسيل خود، به قطب هاي تخصصي تبديل شوند. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید