اعمال پوشش خط لوپ انتقال فرآورده مسیر رفسنجان-کرمان

150 متر مسير خط لوله 14 اینچ لوپ انتقال فرآورده تأسیسات کرمان پوشش شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت

بیشتر بخوانید