افزایش 33درصدی انتقال فرآورده‌های‌ نفتی از طریق خطوط لوله منطقه شمالشرق

سه میلیارد و 166 میلیون و 100هزار لیتر انواع فرآورده‌ نفتی در شش ماهه اول امسال از طریق خطوط لوله

بیشتر بخوانید