لایروبی کانال «آشوراده» و انتقال آب از «نکارود» پیشنهاد مصوب کارگروه نجات خلیج گرگان

مدیر طرح احیای خلیج گرگان‎، از تصویب نهایی لایروبی کانال‎ شرقی «آشوراده» و انتقال آب از «نکارود» در کارگروه نجات

بیشتر بخوانید