انتصاب “سرپرست دفتربرنامه، بودجه و تحول اداری”سازمان بنادر و دریانوردی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حکمی لقمان

بیشتر بخوانید