جذب ۵۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در سال ۹۹

جذب ۵۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در سال ۹۹ دنیای معدن -طرح احداث کارخانه کربنات کلسیم رسوبی به واسطه

بیشتر بخوانید