برگزاری مانور واکنش در برابر مبتلایان به کرونا در نفت خزر

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت خزر از برگزاری مانور واکنش در برابر بیماران مبتلا به ویروس کرونا

بیشتر بخوانید