آزمایش کرونای بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان منفی شد

پزشک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: آزمایش کرونای همه بازیکنان و مجموعه این تیم قبل از بازی با فولاد

بیشتر بخوانید