عرضه ۲میلیون بشکه نفت و میعانات هفته آینده در بورس

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از عرضه ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی طی هفته آینده

بیشتر بخوانید