مشارکت فعال صندوق بازنشستگی نفت در طرح‌های نفتی، گازی و پتروشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه توانمندی فنی و مالی صندوق نفت در عمل اثبات شده است، گفت: ورود

بیشتر بخوانید