پرداخت مالیات مشاغل خودرویی تعیین تکلیف شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت:

بیشتر بخوانید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد :
حرکت به سمت یک نظام مالیاتی هوشمند، مقتدر و محبوب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس سراسری مدیران این سازمان تاکید کرد: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام

بیشتر بخوانید