به‌منظور توسعه زمینه‌های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری
شرکت گاز سمنان و دانشگاه آزاد تفاهم‌ نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت گاز استان سمنان به‌منظور استفاده هرچه مناسب‌تر از ظرفیت علمی، پژوهشی و فناوری این دانشگاه

بیشتر بخوانید