اطلاعیه وزارت نیرو درباره هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

امور اداری وزارت نیرو، طی اطلاعیه‌ای، زمان مراجعه معرفی شدگان مرحله نخست هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (وزارت نیرو)

بیشتر بخوانید