در تماس تلفنی رئیس جمهوری فرانسه؛
حسن روحانی:درشرایط تحریم ایران مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد

رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا با خروج از برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی، از انجام تعهداتش

بیشتر بخوانید