فرمانده بسیج شرکت ملی گاز ایران:پایش بیش از 41 هزار سازمان و اداره دولتی کشور در راستای رعایت الگوی مصرف انرژی گاز در سال 97

بسیج شرکت ملی گاز ایران، علاوه بر مأموریت‌های فرهنگی خود در راستای وظایف سازمانی، اقدامات و فعالیت های ارزشمند و

بیشتر بخوانید