تولید شمش آلومینیوم در آلومینای ایران ۶۰ درصد افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: امسال با برنامه‌ریزی و هدفگذاری انجام شده، میزان تولید شمش آلومینیوم با ۶۰ درصد افزایش

بیشتر بخوانید

افزایش 69 درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان مهر 99

میزان تولید  شمش آلومینیوم کشور طی 7 ماهه امسال، 69 درصد افزایش یافت. این میزان رشد همچنان بیش از تولیدات

بیشتر بخوانید