ارائه طرح های فناورانه حوزه اکتشاف و شناسایی معدن به مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه فناوری های نوین در رویداد دوشنبه های استارتاپی

بیشتر بخوانید