پیشرفت ۸۰ درصدی واحد الفین پتروشیمی ایلام

استاندار ایلام گفت: ۷۹۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی در واحد الفین شرکت

بیشتر بخوانید