فراخوان نخستین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز

Gas Tech show یک رویداد نوآورانه است که هدف آن حل مسائل و نیازهای فناورانه صنعت گاز کشور با استفاده

بیشتر بخوانید