چادرملو؛ کمک ۵ میلیاردی جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

رئیس زندان اردکان با اشاره به کمک پنج میلیارد ریالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، از فراهم شدن زمینه آزادی

بیشتر بخوانید