در اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان؛اهمیت تسهیلات مسکن در اقتصاد کشور

دبیر کل اتاق تعاون ایران در مراسم اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اهمیت تسهیلات مسکن در اقتصاد کشور

بیشتر بخوانید