تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران به شرکت فولاد خوزستان رسید

در یازدهمین همایش مدیریت مالی ایران، شرکت فولاد خوزستان موفق به دریافت تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

بیشتر بخوانید