در اتاق تهران مطرح شد؛شفاف‌سازی داروسازان و واردکنندگان دارو از تخصیص ارز دولتی

نمایندگان بخش خصوصی در حوزه تولید و واردات دارو، با تاکید بر اختلال‌زا بودن حضور ارز دولتی 4200 تومانی در

بیشتر بخوانید