در ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
افزایش سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود با بررسی شاخص‌هایی چون پرداخت

بیشتر بخوانید