دکتر جهانگیری تاکید کرد :
تلاش خواهیم کرد با راهکار‌های اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم

معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید از

بیشتر بخوانید