در مجمع عمومی عادی سالیانه افق کوروش تصویب شد؛
سود ۴۷۰۰ ریال برای هر سهم افق کوروش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش که روز دوشنبه ۲۱ تیرماه برگزار شد افزایش پنج

بیشتر بخوانید