با توجه به شیوع بیماری کرونا
تعویق مجمع عمومی گل گهر در خصوص افزایش سرمایه گل گهر

فردا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام گل گهر که بنا بود با هدف تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار

بیشتر بخوانید