مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اعلام کرد:استقرار43 هزار واحد در شهرک های صنعتی کشور

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از افزایش 2 برابری سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک و از

بیشتر بخوانید