افزایش 73 درصدی حقوق دولتی وصولی معادن استان تهران در 9 ماهه 99

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران، از افزایش 73 درصدی حقوق دولتی وصولی معادن استان تهران

بیشتر بخوانید