در نشست غریب پور با اعضای شورای فرهنگی ایمیدرو مطرح شد؛افزایش بهره وری کارکنان با رویکرد ارتقای امور فرهنگی

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: ارتقای بهره وری کارکنان ایمیدرو با هدف افزایش کارایی و اثربخشی این سازمان مورد

بیشتر بخوانید