شرکت نفت مناطق مرکزی ۲ قرارداد پژوهشی امضا کرد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، ۲ قرارداد پژوهشی به ارزش بیش از ۳۳ میلیارد ریال امضا کرد. به گزارش ” آوای

بیشتر بخوانید