دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور :
ارزش سهام مشمولان سهام عدالت در حال حاضر بیش از 5/5 برابر شده است

معاون اول رئیس جمهور گفت: ارزش سهام مشمولان سهام عدالت در حال حاضر بیش از 5/5 برابر شده است. ارزش

بیشتر بخوانید