مديرعامل بانك صنعت و معدن :
افزايش ارزش افزوده و اشتغال پايدار با تكميل زنجيره ارزش در صنايع كشور

دكتر حسين مهري عنوان داشت: تكميل زنجيره ارزش محصولات مي تواند زمينه ساز ايجاد اشتغال پايدار در كشور و ايجاد

بیشتر بخوانید