رئیس اتاق ارومیه در همایش معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عمان
عمان می‌تواند سکوی پرتاب به بازار افریقا باشد

رئیس اتاق ارومیه در همایش معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عمان، گفت: سلطنت عمان با توجه ظرفیت‌های بالای تجاری با

بیشتر بخوانید