حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاران صنعت آب و برق

تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت ساتکاب و صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری و

بیشتر بخوانید