مدیرعامل آبفای کشورخبر داد:پروژه آبرسانی اضطراری به کرمان تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی اضطراری به کرمان تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود، گفت: در

بیشتر بخوانید