وزیر صمت در خراسان جنوبی؛افتتاح واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن

در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خراسان جنوبی، واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن در شهرک صنعتی

بیشتر بخوانید