رییس کمیسیون انرژی و محیط‌ زیست اتاق تهران خبر داد؛احیای گشایش ال‌سی‌ ریالی برای پروژه‌های جدید نفتی

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران از گشایش اعتبار اسناد ریالی به نفع طرف قرارداد در پروژه‌های نفتی جدید

بیشتر بخوانید