تاکید دژپسند در جلسه دولت از کالاهایی که در گمرکات اظهارنامه گمرکی ندارند، «رسوب» تلقی نمی‌شوند

وزیر امور اقتصاد و دارائی درباره وضعیت رسیدگی به کالاهای رسوب شده در گمرکات با تاکید بر اینکه کالاهایی که

بیشتر بخوانید