بانک مرکزی اعلام کرد ؛
ثبت اطلاعات اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت تمدید شد

مهلت ثبت اطلاعات اظهار نامه های صادراتی مربوط به کشور های عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت تمدید شد.

بیشتر بخوانید