7 پیشنهاد گمرک برای رفع مشکل اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی

به منظور ر فع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی، معاون امور گمرکی گمرک ایران طی نامه‌ای به

بیشتر بخوانید