تکمیل اطلاعات نقشه فولاد کشوردر ویرایش جدید اطلس ملی فولاد ایران انجام شد

“ویرایش جدید اطلس ملی فولاد ایران”، اطلاعات نقشه فولاد کشور تکمیل و نرم افزار واقعیت افزوده، طراحی و پیاده سازی

بیشتر بخوانید