ساماندهی 795 شغل پیمانکاری در صنعت نفت

دکتر فرزین مینو از ساماندهی و استانداردسازی 795 شغل پیمانکاری در وزارت نفت خبر داد. به گزارش” آوای صنعت ”،  معاون

بیشتر بخوانید