بهبود معیشت کشاورزان با کشاورزی صادرات محور

کشاورزان از وزیر جدید جهاد کشاورزی انتظار دارند با مدیریت علمی در راستای اصلاح الگوی کشت حرکت کرده و با

بیشتر بخوانید