سرمایه‌گذاری طرح اقدام ملی، ۳۰ هزار میلیارد تومان است و برای ۱۳۰ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌کند

محمد اسلامی در مراسم آغاز احداث عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد مسکونی که باحضور رییس جمهوری برگزار شد از اتصال

بیشتر بخوانید