کردستان در حوزه گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: این استان در حوزه گردشگری نیاز به جذب سرمایه‌گذاری بیشتری

بیشتر بخوانید