افزایش بازیافت گاز با عملیات اسیدکاری فاز ۸ پارس جنوبی

عملیات اسیدکاری گسترده چاه‌های سکوی فاز ۸ پارس جنوبی در ادامه اجرای طرح‌های عملیاتی نگهداشت تولید و در راستای افزایش

بیشتر بخوانید